Nederlanders beschermen zich minder tegen malware

Het gebruik van voorzorgsmaatregelen tegen malwaredreigingen door Nederlandse internetters is gedaald in 2011, constateert de Universiteit Twente. Jongeren zouden ‘te laks’ zijn en ouderen niet vaardig genoeg. Ook dreigt een digitale generatiekloof.

Nederlandse internetters installeerden in 2011 minder virusscanners, firewalls, spamfilters, pop-upblockers en anti-spywareprogramma dan in 2010. Ook veranderden ze hun wachtwoorden nauwelijks. Dit blijkt uit het trendrapport Computer- en Internetgebruik 2011, dat professor Jan van Dijk van de Universiteit Twente samen met ingenieur Alexander van Deursen opstelde in opdracht van Digivaardig & Digibewust. Van Dijk noemt de daling “erg risicovol”. Hij vermoedt dat de daling komt omdat programma’s de beveiliging steeds meer overnemen. “Jongeren worden daardoor laks en naïef en 55-plussers doen onvoldoende vaardigheden op om de juiste beschermingsmaatregelen te nemen.”

Ook Marjolijn Bonthuis, van het programma Digivaardig & Digibewust, maakt zich zorgen over de terugloop van maatregelen die vooral oudere en jongere Nederlanders nemen om veilig te internetten. “Het is opvallend dat ook de jonge internetgeneratie zo slecht scoort op dit vlak en niet lijkt na te denken als het om internetveiligheid gaat”, aldus Bonthuis. Volgens haar profiteren kwaadwillenden van de laksheid en ondeskundigheid. Onlangs constateerde het CBS nog dat in 2010 bijna alle Nederlandse internetters anti-virussoftware gebruikten.

Een groep van 30 procent van de Nederlanders die internet niet of sporadisch gebruikt dreigt daarnaast de boot te missen bij de digitalisering van de samenleving. Het deel van de Nederlandse bevolking dat internet niet gebruikt ligt op minder dan 10 procent, maar volgens onderzoek van de Universiteit Twente gaat het om een ‘harde kern van niet-gebruikers’ die niet snel kleiner wordt.

“Daarnaast is er een groep van 20 tot 25 procent die internet slechts sporadisch gebruikt bijvoorbeeld om de e-mail te checken of om de treintijden op te zoeken. Omdat de samenleving in hoog tempo digitaliseert dreigen deze mensen af te haken en straks verstoken te blijven van relevante overheidsinformatie, voordelen en ontwikkelmogelijkheden”, adus Van Dijk.

Volgens hem profiteren jongeren en hoogopgeleiden meer van de mogelijkheden die internet te bieden heeft dan ouderen en laagopgeleiden. Volgens hem dreigt er zelfs een ‘forse digitale gebruikerskloof’ te ontstaan tussen de verschillende lagen van de bevolking: “33 procent van de jongeren bijvoorbeeld zoekt en vindt op internet informatie als ze een medische kwaal hebben, tegenover 22 procent van de 55+-ers, die daar meer baat bij zouden hebben.”

Tenslotte blijkt uit het rapport dat het gemiddelde dagelijkse internetgebruik met 24 minuten gestegen is naar 3 uur en 6 minuten. Studenten zouden gemiddeld zelf 3 uur en 54 minuten op internet zitten. Van alle gebruikers is 4 procent nu iedere dag vanuit huis online en 14 procent is dat wekelijks. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn nagenoeg verdwenen.

Bron: http://tweakers.net/nieuws